home register login webboard classified artist review article member

 Music News :     “ฤดูที่ร้อน” กับการยืนมองท้องฟ้าที่ไม่เป็นเ ช่นเคยในแบบของ วง ซุปเปอร์ซับ (Supersub)   4 ก.ย. 61    

“ฤดูที่ร้อน” กับการยืนมองท้องฟ้าที่ไม่เป็นเ ช่นเคยในแบบของ วง ซุปเปอร์ซับ (Supersub)

ถ้าวงการแผ่นฟิล์มมีการนำหนังดั งในอดีตกลับมาสร้างใหม่ได้ งานเพลงเองก็น่าจะมีการนำเพลงที่เคยอยู่ในความทรงจำกลับมารีเมคใ หม่ได้เช่นกัน

นั่นคือไอเดียที่เป็นจุดเริ่มต้ นในการกลับมาอีกครั้งของ Supersub (ซุปเปอร์ซับ) วงป็อปร็อกที่ไม่ว่าสมาชิกในวงจ ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ด้วยเสียงร้องและสไตล์การเขี ยนเพลงของนักร้องนำที่อยู่มาตั้ งแต่ยุคก่อตั้งวงเมื่อสิบกว่าปี ก่อน อย่าง กล-สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ก็ยังทำให้แฟนเพลงที่ติดตามฟังกั นมานานจำความเป็น Supersub ได้เสมอเมื่อได้ยินเพลงจากวงนี้
การกลับมาครั้งนี้พร้อมกับอีกสี่สมาชิก ได้แก่ เบียร์-พิษธินันท์ แก้วสีม่วง (กีตาร์), ฝ้าย-นริศรินทร์ จันทร์พรายศรี (เบส), บ๋อม-สุวาทิน วัฒนวิทูกูร (กลอง) และ อั้ม-สิทธิชน จุลโคตร (คีย์บอร์ด) เริ่มต้นตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านม า ที่พวกเขาปล่อยเพลง “...ก่อน” ซึ่งเป็นการรีเมคจากเพลงชื่อเดี ยวกันของ พราย ปฐมพร
เมื่อถึงฤดูฝนพวกเขาก็เลือกที่จ ะปล่อย “ฤดูที่ร้อน” ซิงเกิลใหม่ที่แต่งขึ้นจากคอนเซ ปต์เดียวกัน โดยตีความจากเพลง “ฤดูร้อน” ของวงพาราด็อกซ์ เพลงที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำ ของวัยรุ่นต้นยุค 2000s อีกหลายๆ คน รวมถึงตัวของ สกล (นักร้องนำ) เองด้วย

“การเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมารีเม คของซูเปอร์ซับไม่ใช่การเรียบเรี ยงใหม่ แต่เป็นการนำมาทำใหม่ในแบบของเร า ถ้าถามว่าทำไมเลือกเพลงนี้ เหตุผลก็เพราะเป็นเพลงที่ตอนสมั ยเรียนอยู่ปี 1 ปี 2 จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งชอบเล่นกีต าร์หลังห้องแล้วก็ร้องเพลงนี้กั นบ่อยๆ เพลงฤดูร้อนเลยเป็นเพลงที่อยู่ใ นใจเราตอนนั้น” นักร้องนำของวงเล่าถึงที่มาของซิ งเกิลล่าสุดของพวกเขา
จากเพลง “...ก่อน” ที่สกลเขียนเนื้อร้องโดยเน้นการ ขยายความความรู้สึกจากเพลงเดิม เมื่อมาถึง “ฤดูที่ร้อน” เขาตั้งใจต่อเติมเรื่องราวที่ต่ อเนื่องมาจากเพลงต้นฉบับ โดยตีความว่าหากตัวเองอยู่ในบรร ยากาศแบบในเพลงนั้น ความรู้สึกจะออกมาเป็นแบบไหน
และบรรยากาศที่เขาเติมต่อจนกลาย เป็นเพลงนี้ยังทำให้เขานึกถึง อาดาจิ มิตสึรุ นักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อในการเล่าเรื่องผ่านลายเส้ นที่เป็นเอกลักษณ์

“การใช้คำในเพลงนี้มันทำให้นึกถึ งการ์ตูนของอาดาจิที่มันมีบรรยา กาศของความรักในฤดูร้อน มีท้องฟ้ากว้างๆ มีพระอาทิตย์ เมโลดี้ของเพลงก็มีความเป็นญี่ปุ่ นด้วย เราเลยใส่ภาษาญี่ปุ่นลงไปบนภาพป กซิงเกิล เพราะคิดว่าหลายคนเห็นแล้วก็น่า จะดูออกว่าเป็นงานแบบอาดาจิ” กลพูดถึงภาพปกของเพลงนี้ที่นอกจ ากองค์ประกอบภาพจะทำให้นึกถึ งวงพาราด็อกซ์แล้ว ยังเป็นความตั้งใจให้เชื่อมโยงกั บนักเขียนการ์ตูนชื่อดังด้วย


การปล่อยเพลง “ฤดูที่ร้อน” กับสนามหลวงมิวสิกต่อเนื่องจากเ พลง “...ก่อน” หลังจากที่ก่อนหน้านี้เว้นช่วงไ ปพักใหญ่นั้น เป็นเป้าหมายของ Supersub ที่ตั้งใจจะผลิตผลงานเพลงใหม่ออ กมาทุกๆ 3 เดือน

แม้ว่าวิธีการทำงานของพวกเขาในต อนนี้จะแตกต่างจากสมัยเป็นศิลปิ นใหม่ๆ ที่ทุกคนไม่ได้รวมตัวกันก่อนทุก ครั้งที่จะขึ้นโครงเพลงสักเพลง แต่มักเริ่มด้วยโครงเพลงจากกลกั บบ๋อมหรือเบียร์ แล้วส่งให้สมาชิกที่เหลือเพิ่มเ ติมรายละเอียดในส่วนของตัวเอง ทำให้ได้ดนตรีในแบบที่สกลอธิบาย ว่า “เหมือนเครื่องดนตรีแต่ละเครื่อ งมาสาดสีใส่กัน” แต่ก็เป็นวิธีการทำงานที่พวกเขา สนุกไปอีกแบบหนึ่ง เพราะแต่ละคนต่างก็พร้อมจะนำประ สบการณ์และความสามารถของตั วเองออกมาถ่ายทอดเพลงที่มีภาษา กลิ่น และสำเนียงในแบบของ วง Supersub

any comments, please e-mail   webmaster@drummerthai.com)
© All rights reserved 1999 - 2010. All contents in this web site are the properties of www.drumthai.com and Saratoon Suttaket